LAUBLE

PRÄZISIONSDREHTEILE

O nas

LATA SUKCESÓW

Z precyzją do sukcesu

Firma Lauble GmbH jest specjalistą w dziedzinie obróbki o wysokiej precyzji. Nasi klienci pochodzą z różnych gałęzi przemysłu, i oprócz obrabianych części otrzymują od nas również inne usługi , takie jak obróbka końcowa czy montaż.Wysoko wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy gwarantują – w nowoczesnym budynku zakładu w Dunninger Industrial – że jakość jest kontrolowana od samego początku. Jesteśmy firmą szkoleniową i szkolimy w zakresie operatora maszyny do obróbki.

Obiekty

Do obróbki naszych produktów mamy do dyspozycji wiele różnych, najnowocześniejszych centrów obróbczych. Nasi dostawcy sprzętu są wiodącymi dostawcami, takimi jak Index, Star Micronics, Dürr, Zeiss czy Hommel.

Nasi klienci

Renomowane firmy z branży sterowania i regulacji, inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, techniki medycznej i przemysłu motoryzacyjnego doceniają naszą elastyczność i znaczną głębokość produkcji. Już na wczesnym etapie angażujemy naszych klientów w projektowanie i produkcję próbek.

NASZA WIZJA
Etyka

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad etyki. Działamy zgodnie z zasadami jasności, przejrzystości i prawowitości, z poszanowaniem interesów wszystkich osób, z którymi się kontaktujemy, a także zasad wolności i ludzkiej godności.

W szczególności sprzeciwiamy się dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, język, warunki osobiste i społeczne oraz poglądy religijne i polityczne.

Nasze zasady jakości

Wykwalifikowani, zorientowani na klienta, odpowiedzialnie myślący i działający pracownicy są dla nas kluczem do zadowolenia klienta. Chcemy aby nasi klienci byli usatysfakcjonowani naszą pracą. Zapobieganie błędom ma pierwszeństwo przed ich usuwaniem. Standard naszej jakości ustalamy z klientem.

Nasze zasady ochrony środowiska

Uważamy, że przepisy prawne mające zastosowanie do naszej firmy, są minimalnymi wymaganiami, ale dążymy do dalszych ulepszeń. Dla skutecznej ochrony środowiska potrzebujemy zaangażowanych i świadomych ekologicznie pracowników.

Kadra kierownicza jest wzorem do naśladowania. Będziemy informować naszych pracowników o projektach i działaniach, które mają wpływ na środowisko.

Nasze zasady efektywności energetycznej
  • Promowanie efektywności energetycznej i oszczędzania energii we wszystkich dziedzinach
  • Systematyczne rejestrowanie i ocena zużycia energii w całej firmie
  • Planowanie i wdrażanie środków oszczędności energii